U kunt bij Boven Mark terecht voor verschillende problemen en vragen.
Zowel mensen met duidelijke en soms ernstige psychische klachten als mensen die rondlopen met vragen en twijfels over levensgebieden zoals werk, gezin, zingeving of partnerkeuze. Ook zijn mensen met verdriet over verlieservaringen of onzekerheid welkom.

Er zijn verschillende hulptrajecten mogelijk zoals psychologische hulp in de vorm van basis GGZ of specialistische GGZ hulp waaronder psychotherapie. Ook is een coachingstraject of advies bij levensvragen mogelijk. Verder bestaan er mogelijkheden voor ondersteuning bij het omgaan met ziekte van u zelf of uw naasten, loopbaanadvies en verbetering werkplezier. Ook kan binnen de praktijk Boven Mark worden gewerkt aan het versterken van gezondheidsbevorderend gedrag zoals het aangaan van beter sociaal contact met anderen, het werken aan gezonde voeding en andere leefgewoontes.

Voor wie niet
Soms kan Boven Mark niet de beste hulp bieden. Kwaliteit en eerlijkheid staan hierbij voorop. Voor sommige hulp bij specifieke en complexe problemen zijn er in Nederland behandelcentra met meer deskundigheid. Te denken valt aan cliënten met ernstige vormen van angst voor ziekte, ernstige eetproblemen, ADHD, bipolaire aandoeningen, aan autisme verwante aandoeningen of problemen met overmatig gebruik van alcohol of drugs. Dit zelfde geldt voor cliënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek of cliënten met niet aangeboren hersenletsel. Indien blijkt dat hulp elders beter bij u past krijgt u hierin een passend advies en daar waar nodig wordt contact met uw huisarts of een van deze centra opgenomen. Dit uiteraard in samenspraak met én na uitdrukkelijke toestemming van u.

Basis GGZ / Specialistische GGZ
Het oude onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ).
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.
De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.

Toewijzing naar de GBGGZ en SGGZ
De toewijzing naar de GBGGZ gebeurt door de huisarts en de praktijkondersteuner als er sprake is van psychische problemen. Afhankelijk van deze problemen wordt na de intake een behandeltraject toegewezen. Dit kan een kort traject zijn (ca. 5 sessies) een midden traject (ca. 7 sessies) of een intensief traject (ca. 11 sessies).

De toewijzing naar de SGGZ gebeurt ook door de huisarts, met name indien sprake is van complexe problematiek welke een langdurige behandeling nodig heeft. Na de intake wordt een indicatie gegeven hoeveel sessies er nodig zijn.

Informatie over tarieven en de mogelijkheden tot vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar kunt u terugvinden op de "praktische info" pagina.