De Mark is een beek en stroomafwaarts een rivier, die door de provincies Antwerpen (België) en Noord-Brabant (Nederland) stroomt. Tot Breda wordt deze Boven Mark genoemd.

Onze levensloop heeft veel weg van een rivier die zijn eigen bedding heeft gevormd. Gewoontes en denkpatronen zijn vertrouwd en geven houvast. Ons denken heeft iets weg van het stromen van een rivier: gedachten worden herhaald en we zien onze denkbeelden vaak bevestigd. Hierdoor raken we er meer van overtuigd dat onze denkbeelden kloppen en we gelijk hebben. Onder de meeste omstandigheden helpt deze manier van denken ons dingen op te lossen en om te gaan met onze omgeving en naasten.

Net als de bedding van een rivier die dieper wordt en moeilijker te veranderen, raken onze denkpatronen in de loop van de tijd dieper verankerd in onze hersenen en daardoor moeilijker te veranderen.

Ook ons gedrag en hoe we met onze emoties omgaan heeft wel wat weg van het riviertje. Door dingen vaker te doen leren we iets steeds beter. We leren bijvoorbeeld voor anderen te zorgen, naar anderen te luisteren of leiding te geven. Voor onze emoties en voorkeuren geldt hetzelfde. We blijven eten wat we lekker vinden, we blijven bepaalde huisdieren leuk vinden of juist niet en houden vast aan de muziek die we mooi vinden.

Hoewel dit alles voordelen heeft zijn er ook omstandigheden waarin verandering belangrijk, of zelfs wenselijk is. Net als een rivier bij een obstructie of een overmaat aan regen niet in dezelfde bedding kan blijven. Als dingen in het leven van mensen veranderen werken oude gewoontes vaak niet. Net als bij een rivier is de oude bedding niet altijd meer de beste.

Bij Boven Mark wordt gewerkt met wetenschappelijke onderbouwde technieken. U wordt geholpen bewust te worden van denkpatronen, gewoontes en emoties. Dit is een eerste stap op weg naar verandering. Daarna krijgt u ondersteuning bij het stapsgewijs opgang brengen van uw eigen veranderingsproces. Hierbij leert u om uw eigen gedachten en de hieraan gekoppelde gevoelens op een andere, meer flexibele wijze, te benaderen. Zoals bijvoorbeeld bij veranderingen die onomkeerbaar of door u niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn, denk hierbij aan chronische ziekte van uzelf, uw partner of uw kind. Het kan dan lijken of u meegesleurd wordt door een sterk stromende rivier. In deze situatie kan de gewenste aanpak veel meer liggen in het accepteren van de stroming, maar ook bewustwording en het leren gebruiken van de momenten waar u wel uw eigen keuzes kunt maken waarbij u zich meer kunt richten op momenten van waarde en kwaliteit van leven. Daar waar nodig word er gebruik gemaakt van specifieke technieken, bijvoorbeeld angst reducerende technieken zoals EMDR of schrijfopdrachten.

De meerwaarde van begeleiding, advies of behandeling bij Boven Mark is dat het veranderingsproces beter hanteerbaar wordt. Het leren gebruiken van inzichten en zienswijze waardoor het vertrouwen in uw eigen mogelijkheden toe gaat nemen. Hierbij is het streven om meer in contact te komen met dingen die in uw leven belangrijk zijn. De begeleiding zal u in de regel beter in staat stellen om moeilijke zaken zoals lichamelijke of psychische klachten en verlies te hanteren en daar waar nodig nieuwe dingen en onzekerheid aan te gaan. Vanuit een respectvolle, opbouwende en persoonlijke benadering via een open dialoog. Hierin is zeker ook ruimte voor creativiteit en humor. Er is niet alleen oog voor uw klachten en beperkingen maar, minstens even belangrijk, voor uw kwaliteiten en mogelijkheden. Er wordt aan concrete doelen gewerkt die voor u en uw kwaliteit van leven toegevoegde waarde hebben. De gehanteerde aanpak wordt geregeld geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.