Voor u, als verwijzer, is het wellicht goed om een aantal zaken over Boven Mark te weten. Als u een patiënt naar mijn praktijk wilt verwijzen dan kunt u vanzelfsprekend altijd vooraf contact met mij opnemen. Ik ben zowel telefonisch (0161-750299 / 06-29065830) als per e-mail (e.crouzen@online.nl) goed bereikbaar.

Over het algemeen kunnen zowel patiënten met milde klachten als patiënten met meer complexe problematiek bij mij een behandeling ondergaan. Ook bestaat er de mogelijkheid om de aard van de problematiek, de klachten en persoonlijkheidsproblematiek nader in kaart te brengen. Ik heb een ruime ervaring in psychodiagnostiek en heb op dit vlak supervisie gegeven aan GZ-psychologen in opleiding.

Verwijzen voor een behandeling kan voor uiteenlopende vormen van psychische stoornissen. Voorbeelden van stoornissen waarvoor een ruime behandelervaring aanwezig is zijn: 
agorafobie, obsessief compulsieve stoornis, post-traumatische stressstoornis, specifieke fobie, hypochondrie, sociale fobie, depressieve stoornis, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, waar onder vermijdende, afhankelijke en narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast beschik ik over en ruime ervaring in het werken met patiënten met complexe rouwproblematiek. Ook heb ik ervaring in de begeleiding van oncologische patiënten.

Zoals hoogstwaarschijnlijk bekend moet de verwijzing  conform het ZPM GGZ voldoen aan een aantal criteria. Onder meer is het vermelden van een voorlopige DSM 5 diagnose van belang. Verder is het gebruik van een screeningsinstrument gewenst. Indien deze ontbreekt zal er in de praktijk, voorafgaande aan de intakefase een inventariserende vragenlijst worden afgenomen.

Als laatste is het goed om te weten dat ik voor 2022 geen contracten meer heb afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat bij patiënten met een in natura polis een deel van de behandeling voor eigen rekening komt. Overigens conformeer ik mij wel aan de kwaliteitseisen zoals deze door het NIP en de zorgverzekeraars zijn opgesteld. Zo houd ik een uitgebreid dossier bij en neem ik de ROM (Routine Outcome Monitoring) vragenlijsten een aantal keren tijdens een behandeling af. Ook vind ik het belangrijk om bij behandelingen in het kader van de GBGGZ en SGGZ u op de hoogte te houden, in ieder geval bij het begin en het einde van de behandeling, via een uitgebreide huisartsenbrief.