Psychologische hulp Basis GGZ

Specialistische GGZ hulp

Coaching

Ondersteuning bij het omgaan met ziekte

Loopbaanadvies

Hulp bij werkgerelateerde problemen

Hulp bij het kiezen voor gezondheidsbevorderend gedrag

In tegenstelling tot de hulp zoals gegeven binnen Basis GGZ en Specialistische GGZ heeft u bij laatste vijf hulpvormen geen verwijzing van de huisarts nodig. Een belangrijk ander verschil is dat de kosten ook niet (deels) door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Wel is het zo dat in een kennismakingsgesprek word nagegaan of er sprake is van psychische problemen die een hulptraject zouden kunnen bemoeilijken. Hulp zoals deze in de Basis GGZ en Specialistische GGZ worden gegeven kan in deze situatie verstandig zijn. In deze situatie gaat de hulp niet gelijk van start maar wordt eerst een bezoek aan de huisarts geadviseerd.
Meer praktische info